Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr 2/2018
Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 12 października 2018 r. ustalono dzień
24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy
dla wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania
w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota).